top of page

Praktisch

Je kan telefonisch een afspraak maken of via ons online systeem.

Wat breng je mee op je eerste afspraak?

 • Voorschrift van de verwijzende arts

 • ID-kaart

 • Klevertje van de mutualiteit

 • Medische beeldvorming indien van toepassing (RX, MRI, CT, Echografie)

 • Relevante verslagen van medische voorgeschiedenis

 • Handdoek

 • Gemakkelijke kledij en eventueel gemakkelijk schoeisel

Covid-19 maatregelen (voorlopig niet meer strikt van toepassing maar is aangeraden)

 • Draag altijd een mondmasker, therapeuten dragen steeds een mondmasker

 • Laat in de wachtzaal voldoende plaats tussen elkaar

 • Breng een grote handdoek mee

 • Kom alleen

 • Kom net op tijd voor de afspraak en als je te vroeg bent wacht je best in de wagen

 • Ontsmet altijd je handen (hier op de praktijk is er ook desinfecterend middel ter beschikking)

 • Je kan geen afspraak krijgen wanneer je zelf of naaste familieleden Covid-19 vertonen of vertoond hebben de laatste 1 à 2 weken

Moest je bijkomende vragen hebben, aarzel niet om ons te contacteren.

Indien het niet mogelijk is uw afspraak na te komen, gelieve dit minstens 24 uur op voorhand te laten weten zodat wij andere mensen vooruit kunnen helpen. Zoniet zijn wij genoodzaakt uw behandeling aan te rekenen zonder tussenkomst van de mutualiteit.

bottom of page